logopedieroos banner
 

onderzoek - behandeling - training - advies

Logopedie voor de stem

Heeft u problemen met uw stem? Of wilt u juist uw (zang)stem verbeteren of onderhouden.

Ervaart u klachten als heesheid, pijn of spanning tijdens of na het spreken?

Speechtherapie for bilangual children

Are you looking voor English Speech therapy, please press the English flag at this page to find more information.

Logopedie voor taalontwikkeling

Verloopt de taalontwikkeling van uw kind niet zoals verwacht? Of heeft u kind leerproblemen op school?

Logopedie voor de (uit)spraak

Bent U of is uw kind niet goed te verstaan? Kan uw kind bepaalde klanken niet uitspreken of wilt u bijvoorbeeld uw accent verminderen?

Logopedie voor de ademhaling

Een goede ontspannen neusademhaling is enorm belangrijk. Ervaart u problemen met uw ademhaling of lukt het u niet om door uw neus te ademen?

Auditieve verwerkings problemen - werkgeheugen problemen

Hierbij kunt u denken aan:

  • Problemen in de leesvaardigheid
  • Specifieke taalontwikkelingsstoornis
  • Moeite met gesproken instructies
  • Moeite om mee te komen op school
  • Onthouden van instructies
  • Wegdromen bij klassikale instructies
  • Weinig vorderingen bij het lezen en rekenen
  • Achterblijven van de leerprestatie t.o.v. de verwachtingen

Vanaf 5 jaar kunnen wij onderzoek doen naar mogelijke problemen met de auditieve verwerking en of het werkgeheugen.

Logopedie bij (ver)slikklachten

Heeft u problemen met slikken? Verslikken, angst voor slikken of overmatig boeren?