logopedieroos banner
 

onderzoek - behandeling - training - advies

Auditieve verwerkings problemen - werkgeheugen problemen

Hierbij kunt u denken aan:

  • Problemen in de leesvaardigheid
  • Specifieke taalontwikkelingsstoornis
  • Moeite met gesproken instructies
  • Moeite om mee te komen op school
  • Onthouden van instructies
  • Wegdromen bij klassikale instructies
  • Weinig vorderingen bij het lezen en rekenen
  • Achterblijven van de leerprestatie t.o.v. de verwachtingen

Vanaf 5 jaar kunnen wij onderzoek doen naar mogelijke problemen met de auditieve verwerking en of het werkgeheugen.