logopedieroos banner
 

onderzoek - behandeling - training - advies

Tarieven & Vergoeding

Logopedie voor kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Let wel: voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat eerst het eigen risico wordt aangesproken. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten maar voldoe wel aan alle eisen en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister. Indien u een restitutiepolis heeft dan worden de behandelingen volledig vergoed.

Wilt u meer informatie over de betalingen en/of contracten dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk of met uw zorgverzekeraar.

Bij de eerste afspraak dient u een ID mee te brengen.

Prijslijst ongecontracteerde logopedie 2021

Individuele behandeling (25 minuten) € 42,00
Screening, anamnese en onderzoek € 105,00
Eenmalig specifiek onderzoek (op medische indicatie) € 84,00
Verslaglegging aan derden  € 84,00 per uur
Verzuimtarief* € 32,50
Instructie, overleg ouders/verzorgers van de patient € 42,00
Aan huis toeslag € 25,00


*Kunt u een afspraak niet nakomen, dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren door te geven. Doet u dit niet, dan wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de praktijk.